Toestemmingsformulier: “Het effect van de coronacrisis op leefstijl bij kinderen - COVID-19, Obesity and Lifestyle in Children (COLC-studie)”

Op deze pagina kunt u toestemming geven voor deelname aan het onderzoek. Lees deze pagina en de aanwezige informatiebrieven voor ouder en kind goed door. Onderaan kunt u digitaal toestemming geven. Let op: het formulier is pas compleet en geldig als alles is ingevuld!

Waarom moet ik de gegevens van mij / mijn kind invullen als ik wil deelnemen?
Onderstaande persoonsgegevens van uw kind zijn nodig voor het geven van toestemming op de juiste manier. Om uw privacy en de privacy van uw kind te beschermen krijgen deze gegevens een code. De naam en andere gegevens van u en uw kind, die jullie direct kunnen identificeren worden daarbij weggelaten.
De antwoorden op de vragen in dit onderzoek worden alleen aan deze code gekoppeld. Ook in rapporten en publicaties over het onderzoek zijn de gegevens dus niet tot jullie te herleiden. Alle informatie over het omgaan met gegevens, kunt u vinden in de informatiebrief.


Naam proefpersoon (kind):
Geboortedatum (dd-mm-yyyy):
Naam school:
Postcode (alleen de cijfers) en provincie:
Email adres (voor het doorsturen van de weblink met vervolg vragenlijsten):
Alle vragen op deze pagina zijn verplicht, controleer alstublieft of u niets vergeten bent

  • Ik heb de informatiebrief gelezen. Ook kon ik vragen stellen. Mijn vragen zijn voldoende beantwoord. Ik had genoeg tijd om te beslissen of mijn kind meedoet.
  • Ik weet dat meedoen vrijwillig is. Ook weet ik dat ik op ieder moment kan beslissen dat mijn kind toch niet mee doet. Daarvoor hoef ik geen reden te geven.
  • Ik geef toestemming voor het verzamelen en gebruiken van mijn gegevens en de gegevens van mijn kind voor beantwoording van de onderzoeksvraag in dit onderzoek.
  • Ik weet dat voor de controle van het onderzoek sommige mensen toegang tot al de gegevens van mijn kind kunnen krijgen. Die mensen staan vermeld in deze informatiebrief. Ik geef toestemming voor die inzage door deze personen.

Keuzemogelijkheden tijdens en na dit onderzoek

De keuzemogelijkheden hieronder hebben geen invloed op of uw kind wel of niet mee kan doen aan het onderzoek. Ze gaan over onderzoek dat eventueel na dit onderzoek plaatsvindt.

Ik geef

Wel
Geen

toestemming om de persoonsgegevens van mij en mijn mijn kind langer te bewaren en te gebruiken voor toekomstig onderzoek op het gebied van leefstijl.

Ik geef

Wel
Geen

toestemming om mij en mijn kind te benaderen voor een interview over onderwerpen uit de vragenlijsten die ik ingevuld heb. Ik geef toestemming voor opname van dit gesprek.

Ik geef

Wel
Geen

toestemming om mij na dit onderzoek opnieuw te benaderen voor een vervolgonderzoek.


Toestemming voor dit onderzoek

Hieronder geeft u toestemming voor deelname aan dit onderzoek. Let op: u kunt het formulier alleen versturen als alles ingevuld is!

Volledige voornaam en achternaam ene ouder:
Datum (dd-mm-yyyy): 07-12-2022

Ik geef toestemming voor deelname van mijn kind aan dit onderzoek

Ik verklaar dat beide ouders individueel toestemming geven voor deelname
OF
Ik verklaar dat ik alleen voogdij over mijn kind heb

Volledige voornaam en achternaam andere ouder:
Datum (dd-mm-yyyy): 07-12-2022

Ik geef toestemming voor deelname van mijn kind aan dit onderzoek

Ik verklaar dat beide ouders individueel toestemming geven voor deelname