Peiljaar


Age ranges

Total
Per 10 year cohort
Per 25 year cohort

ICPC-Code

ICPC-subtitles are included when selecting the main ICPC- code
 • A01 - Gegeneraliseerde pijn
 • A02 - Koude rillingen
 • A03 - Koorts
 • A04 - Moeheid/zwakte
 • A04.01 - Chronisch vermoeidheidssyndroom
 • A05 - Algehele achteruitgang
 • A06 - Flauwvallen/syncope
 • A07 - Coma
 • A08 - Zwelling [ex. K07]
 • A09 - Transpiratieproblemen
 • A09.01 - Nachtzweten
 • A09.02 - Gelokaliseerd overmatig zweten
 • A10 - Bloeding
 • A12 - Allergie/allergische reactie
 • A12.01 - Anafylactische shock
 • A12.02 - Angioneurotisch/Quinckes oedeem
 • A13 - Bezorgdheid over (bij)werking geneesmiddel
 • A14 - Koliek bij zuigeling
 • A15 - Overmatig huilende zuigeling
 • A16 - Prikkelbare/drukke zuigeling
 • A17 - Algemene symptomen/klachten zuigeling
 • A20 - Verzoek/gesprek over euthanasie
 • A25 - Angst voor de dood
 • A26 - Angst voor kanker
 • A27 - Angst voor andere ziekte
 • A28 - Functiebeperking/handicap
 • A29 - Andere algemene symptomen/klachten
 • A29.01 - Hart- en vaatziekten in familie-anamnese
 • A29.02 - Mammacarcinoom in familie-anamnese
 • A29.03 - Ovariumcarcinoom in familie-anamnese
 • A29.04 - Coloncarcinoom in familie-anamnese
 • A29.05 - Diabetes in familie-anamnese
 • A29.06 - Hypercholesterolemie in familie-anamnese
 • A29.07 - DES-gebruik moeder
 • A49.01 - Ouderenzorg
 • A49.02 - Polyfarmacie-Medicatiebeoordeling
 • A70 - Gegeneraliseerde tuberculose [ex. R70]
 • A71 - Mazelen
 • A72 - Waterpokken
 • A73 - Malaria
 • A74 - Rode hond
 • A75 - Mononucleosis infectiosa
 • A76 - Andere virusziekte met exantheem
 • A76.01 - Exanthema subitum/zesde ziekte
 • A76.02 - Erythema infectiosum/vijfde ziekte
 • A76.03 - Hand-voet-mondziekte
 • A77 - Andere virusziekte(n)
 • A78 - Andere infectieziekte(n)
 • A78.05 - Borreliose/Lyme
 • A79 - Maligniteit met onbekende primaire lokalisatie
 • A80 - Ongeval/letsel
 • A81 - Multiple traumata/inwendig letsels
 • A82 - Laat gevolg van letsel
 • A84 - Geneesmiddelintoxicatie
 • A85 - Geneesmiddelbijwerking
 • A85.01 - Allergie voor geneesmiddel
 • A85.02 - Spotting bij gebruik hormonale anticonceptie
 • A86 - Intoxicatie andere chemische stof
 • A87 - Complicatie(s) medische behandeling
 • A87.01 - Leven met stoma
 • A87.02 - Status na transplantatie
 • A88 - Schadelijk gevolg fysische factor [ex. H85]
 • A88.01 - Perniones
 • A88.02 - Zonnesteek
 • A88.03 - Reisziekte
 • A89 - Aanwezigheid/gevolg prothese
 • A89.01 - Aanwezigheid pacemaker/interne defibrillator
 • A90 - Multiple aangeboren afwijkingen
 • A90.01 - Syndroom van Down
 • A91 - Afwijkende uitslag(en) onderzoek
 • A91.05 - Gestoorde glucosetolerantie
 • A91.06 - Subklinische hypothyreoïdie
 • A91.07 - Subklinische hyperthyreoïdie
 • A92 - Toxoplasmose
 • A93 - Dysmatuur/prematuur/immatuur levendgeborene
 • A94 - Perinatale morbiditeit
 • A95 - Perinatale mortaliteit
 • A95.01 - Doodgeboorte
 • A95.02 - Overlijden pasgeborene
 • A96 - Dood/overlijden [ex. A95]
 • A96.01 - Natuurlijke dood
 • A96.02 - Onnatuurlijke dood
 • A97 - Geen ziekte
 • A97.01 - Preventief onderzoek/consult
 • A97.02 - Kinderwens
 • A99 - Andere gegeneraliseerde/niet gespecificeerde ziekte(n)
 • A99.01 - Dragerschap met risico voor eigen persoon
 • A99.02 - Dragerschap met risico voor nageslacht/omgeving
 • B02 - Vergrote lymfeklier(en)
 • B03 - Andere symptomen/klachten lymfeklieren
 • B04 - Symptomen/klachten bloed/bloedvormende organen
 • B25 - Angst voor AIDS
 • B26 - Angst voor kanker bloed/lymfestelsel
 • B27 - Angst voor andere ziekte bloed/lymfestelsel
 • B28 - Functiebeperking/handicap bloed/lymfestelsel
 • B29 - Andere symptomen/klachten bloed/lymfestelsel
 • B70 - Acute lymphadenitis
 • B71 - Chronische/niet-gespecificeerde lymphadenitis
 • B72 - Ziekte van Hodgkin
 • B72.01 - Ziekte van Hodgkin
 • B72.02 - Non-Hodgkin lymfoom
 • B73 - Leukemie
 • B74 - Andere maligniteit bloed/lymfestelsel
 • B74.01 - Multipel myeloom
 • B75 - Benigne/niet-gespecificeerd neoplasma bloed/lymfestelsel
 • B76 - Miltruptuur
 • B77 - Ander letsel bloed/lymfestelsel
 • B78 - Erfelijke hemolytische anemie
 • B78.01 - Thalassemie
 • B78.02 - Sikkelcelanemie
 • B78.03 - Anemie door G6PD-deficiëntie
 • B79 - Andere aangeboren afwijking bloed/lymfestel
 • B80 - Ijzergebrekanemie
 • B81 - Pernicieuze/foliumzuurdeficiëntie-anemie
 • B81.01 - Foliumzuurdeficiëntie-anemie
 • B81.02 - Vitamine B12-deficiëntie-anemie
 • B82 - Andere/niet-gespecificeerde anemie
 • B83 - Purpura/stollingsstoornis/afwijkende trombocyten
 • B83.01 - Hemofilie A/B
 • B83.02 - Idiopathische trombocytopenische purpura (ITP)
 • B83.06 - Verhoogde stollingsneiging
 • B84 - Afwijking leukocyten
 • B85 - Onverklaarde afwijking bloedonderzoek
 • B86 - Andere hematologische afwijking(en)
 • B86.01 - Verhoogde BSE
 • B87 - Splenomegalie
 • B90 - HIV-infectie (AIDS/ARC)
 • B90.01 - Seropositief zonder symptomen
 • B90.02 - AIDS/ARC
 • B99 - Andere ziekte(n) bloed/lymfestelsel
 • B99.01 - Lymfoedeem
 • D01 - Gegeneraliseerde buikpijn/buikkrampen
 • D02 - Maagpijn
 • D03 - Zuurbranden
 • D04 - Pijn anus/rectum
 • D05 - Perianale jeuk
 • D06 - Andere gelokaliseerde buikpijn
 • D08 - Flatulentie/meteorisme/boeren
 • D09 - Misselijkheid
 • D10 - Braken
 • D11 - Diarree
 • D12 - Obstipatie
 • D13 - Geelzucht
 • D14 - Haematemesis
 • D15 - Melaena
 • D16 - Rectaal bloedverlies
 • D17 - Incontinentie voor ontlasting
 • D18 - Verandering ontlasting/defecatiepatroon
 • D19 - Symptomen/klachten tanden/tandvlees
 • D20 - Symptomen/klachten mond/tong/lippen/speekselklieren
 • D21 - Slikproblemen
 • D22 - Wormen/oxyuren/andere parasieten
 • D22.01 - Oxyuriasis
 • D22.02 - Ascariasis
 • D22.03 - Taeniasis
 • D24 - Zwelling in de buik
 • D25 - Verandering omvang/uitzetting buik
 • D26 - Angst voor kanker spijsverteringsorganen
 • D27 - Angst voor andere ziekte spijsverteringsorganen
 • D28 - Functiebeperking/handicap spijsverteringsorganen
 • D29 - Andere symptomen/klachten spijsverteringsorganen
 • D29.01 - Ascites
 • D70 - Infectieuze diarree, dysenterie
 • D70.01 - Salmonella-darminfectie
 • D70.02 - Shigella-/Yersinia-/Campylobacter-darminfectie
 • D70.03 - Giardiasis
 • D70.04 - Amoebiasis
 • D71 - Bof
 • D72 - Virus hepatitis
 • D72.01 - Acute hepatitis A
 • D72.02 - Acute hepatitis B
 • D72.03 - Acute hepatitis C
 • D72.04 - Drager hepatitis B/chronische hepatitis B
 • D72.05 - Drager hepatitis C/chronische hepatitis C
 • D73 - Veronderstelde gastro-intestinale infectie
 • D74 - Maligniteit maag
 • D75 - Maligniteit colon/rectum
 • D76 - Maligniteit pancreas
 • D77 - Andere/niet-gespecif.maligniteit spijsverteringsorganen
 • D77.01 - Maligniteit oesofagus
 • D77.02 - Maligniteit speekselklieren
 • D77.03 - Maligniteit lip/mond/tong
 • D77.04 - Maligniteit lever/galblaas/galwegen
 • D78 - Benigne neoplasma spijsverteringsorganen
 • D78.01 - Familiaire polyposis coli
 • D79 - Corpus alienum via mond/anus
 • D80 - Ander letsel spijsverteringsorganen
 • D81 - Aangeboren afwijking(en) spijsverteringsorganen
 • D81.01 - Sluitingsdefect lip/kaak/verhemelte
 • D81.02 - Te kort tongriempje
 • D81.03 - Pylorusstenose
 • D81.04 - Meckel's divertikel
 • D82 - Ziekte tanden/tandvlees
 • D82.01 - Gingivitis
 • D82.02 - Temporomandibulair gewrichtsprobleem
 • D83 - Ziekte mond/tong/lippen/speekselklieren
 • D83.01 - Sialoadenitis/sialolithiasis
 • D83.02 - Aften
 • D83.03 - Perleche/cheilitis angularis
 • D84 - Ziekte oesofagus
 • D84.01 - Divertikel oesofagus
 • D84.02 - Oesofagale reflux zonder oesofagitis
 • D84.03 - Oesofagale reflux met oesofagitis
 • D84.05 - Oesophagusstenose
 • D85 - Ulcus duodeni
 • D86 - Ander ulcus pepticum
 • D86.01 - Ulcus ventriculi
 • D87 - Stoornis maagfunctie
 • D87.01 - Gastritis/duodenitis
 • D87.02 - Dyspepsie/indigestie
 • D88 - Appendicitis
 • D89 - Hernia inguinalis
 • D90 - Hernia diafragmatica/hiatus
 • D91 - Andere hernia abdominalis
 • D91.01 - Hernia femoralis
 • D91.02 - Hernia umbilicalis
 • D91.03 - Hernia cicatricalis
 • D92 - Diverticulose/diverticulitis
 • D93 - Spastisch colon/IBS
 • D94 - Colitis ulcerosa/chronische enteritis (regionalis)
 • D94.01 - Colitis ulcerosa
 • D94.02 - Ziekte van Crohn
 • D95 - Fissura ani/perianaal abces
 • D95.01 - Fissura ani
 • D95.02 - Fistula ani
 • D95.03 - Perianaal abces
 • D96 - Hepatomegalie
 • D97 - Cirrose/andere leverziekte
 • D97.04 - Cirrose
 • D97.05 - Leversteatose
 • D98 - Cholecystitis/cholelithiasis
 • D98.01 - Cholecystitis
 • D98.02 - Cholangitis
 • D98.03 - Cholelithiasis zonder -itis
 • D99 - Andere ziekte(n) spijsverteringsorganen
 • D99.01 - Niet-gespecificeerde ileus
 • D99.02 - Invaginatie
 • D99.03 - Peritonitis
 • D99.04 - Pancreatitis
 • D99.05 - Darmadhesies
 • D99.06 - Coeliakie
 • D99.07 - Koemelkallergie
 • F01 - Pijn oog
 • F02 - Rood oog
 • F03 - Afscheiding uit oog
 • F03.01 - Tranende ogen
 • F04 - Mouches volantes/flitsen/flikkeringen
 • F05 - Andere visussymptomen/-klachten [ex. F94]
 • F13 - Afwijkend gevoel aan oog
 • F14 - Afwijkende oogbewegingen
 • F15 - Afwijkend aspect oog
 • F16 - Symptomen/klachten oogleden
 • F17 - Symptomen/klachten van bril
 • F18 - Symptomen/klachten van contactlens
 • F27 - Angst voor ziekte oog
 • F28 - Functiebeperking/handicap oog/adnexen
 • F29 - Andere symptomen/klachten oog/adnexen
 • F70 - Infectieuze conjunctivitis
 • F70.01 - Bacteriële conjunctivitis
 • F70.02 - Virale conjunctivitis
 • F71 - Allergische/niet-gespecificeerde conjunctivitis
 • F71.01 - Allergische conjunctivitis
 • F72 - Blepharitis/hordeolum/chalazion
 • F72.01 - Blepharitis
 • F72.02 - Hordeolum
 • F72.03 - Chalazion
 • F73 - Andere infectie/ontsteking oog/adnexen [ex. F85,F86]
 • F73.01 - Dacryocystitis
 • F73.02 - Keratitis (incl herpes zonder ulcus)
 • F73.03 - Iridocyclitis
 • F74 - Neoplasma oog/adnexen
 • F74.01 - Maligniteit oog/adnexen
 • F74.02 - Benigne neoplasma oog/adnexen
 • F75 - Kneuzing/bloeding oog/adnexen
 • F75.01 - Subconjunctivale bloeding
 • F75.02 - Blauw oog
 • F76 - Corpus alienum oog
 • F79 - Ander letsel oog/adnexen
 • F79.01 - Lasogen/sneeuwblindheid
 • F79.02 - Cornea-erosie
 • F80 - Stenose traankanaal zuigeling
 • F81 - Andere aangeboren afwijking(en) oog/adnexen
 • F82 - Netvliesloslating
 • F83 - Retinopathie
 • F83.01 - Diabetische retinopathie
 • F83.02 - Hypertensieve retinopathie
 • F84 - Maculadegeneratie
 • F85 - Ulcus corneae
 • F85.01 - Keratitis dendritica
 • F86 - Trachoom
 • F91 - Refractie afwijking(en)
 • F91.01 - Presbyopie
 • F91.02 - Hypermetropie
 • F91.03 - Myopie
 • F91.04 - Astigmatisme
 • F92 - Cataract/staar
 • F92.01 - Seniel cataract
 • F93 - Glaucoom/verhoogde oogdruk
 • F93.01 - Verhoogde oogdruk zonder (bekend) glaucoom
 • F93.02 - Primair gesloten kamerhoek glaucoom/acuut glaucoom
 • F93.03 - Primair open kamerhoek glaucoom/glaucoma simplex
 • F93.04 - Secundair glaucoom
 • F94 - Blindheid (elke graad/vorm)
 • F95 - Strabismus/scheelzien
 • F99 - Andere ziekte(n) oog/adnexen
 • F99.01 - Xanthelasma(ta) palpebrae
 • F99.02 - Blepharochalasis
 • F99.03 - Entropion/ectropion
 • F99.04 - Pterygium
 • F99.05 - Scleritis/episcleritis
 • F99.06 - Insufficiënte traanfilm
 • H01 - Oorpijn
 • H02 - Gehoorklachten [ex. H84,H85,H86]
 • H03 - Oorsuizen/tinnitus
 • H04 - Afscheiding uit oor
 • H05 - Bloed in/uit oor
 • H13 - Verstopt gevoel oor
 • H15 - Ontevreden/bezorgd over aspect oor
 • H15.01 - Flapoor/afstaand oor
 • H27 - Angst voor ziekte oor
 • H28 - Functiebeperking/handicap oor
 • H29 - Andere symptomen/klachten oor
 • H70 - Otitis externa
 • H71 - Otitis media acuta/myringitis
 • H72 - Otitis media met effusie
 • H73 - Tubair catarre/tubastenose
 • H74 - Chronische otitis media/andere infectie oor
 • H74.01 - Chronische otitis media
 • H74.02 - Mastoïditis
 • H74.03 - Cholesteatoom
 • H75 - Neoplasma oor
 • H75.01 - Maligniteit oor
 • H75.02 - Benigne neoplasma oor
 • H76 - Corpus alienum in oor
 • H77 - Perforatie trommelvlies [ex. H71]
 • H78 - Oppervlakkig letsel oor
 • H79 - Ander letsel oor
 • H80 - Aangeboren afwijking(en) oor
 • H81 - Overmatig cerumen
 • H82 - Vertigosyndroom/labyrinthitis [ex. N17]
 • H82.01 - Ziekte/syndroom van Menière
 • H82.02 - Labyrinthitis/vestibulitis
 • H82.03 - Benigne paroxysmale positie duizeligheid
 • H83 - Otosclerose
 • H84 - Presbyacusis
 • H85 - Akoestisch letsel/lawaaidoofheid
 • H86 - Doofheid/slechthorendheid
 • H99 - Andere ziekte(n) oor
 • K01 - Pijn toegeschreven aan hart
 • K02 - Druk/beklemming toegeschreven aan hart [ex. R02]
 • K03 - Andere pijn toegeschreven aan hartvaatstelsel
 • K04 - Hartkloppingen/bewust van hartslag
 • K05 - Andere afwijkende/onregelmatige hartslag
 • K06 - Opgezette aderen
 • K07 - Gezwollen enkels/enkeloedeem
 • K24 - Angst voor hartaanval
 • K25 - Angst voor hoge bloeddruk
 • K27 - Angst voor andere ziekte hartvaatstelsel
 • K28 - Functiebeperking/handicap hartvaatstelsel
 • K29 - Andere symptomen/klachten hartvaatstelsel
 • K29.01 - Cyanose
 • K29.02 - Koude extremiteiten/acra
 • K49.01 - CVRM
 • K70 - Infectieziekte hartvaatstelsel
 • K71 - Acuut reuma/reumatische hartziekte
 • K71.01 - Acuut reuma zonder hartziekte
 • K71.02 - Acuut reuma met hartziekte
 • K72 - Neoplasma hartvaatstelsel
 • K72.01 - Maligniteit hartvaatstelsel
 • K72.02 - Benigne neoplasma hartvaatstelsel
 • K73 - Aangeboren afwijking(en) hartvaatstelsel
 • K73.01 - Atriumseptumdefect (ASD)
 • K73.02 - Ventrikelseptumdefect (VSD)
 • K74 - Angina pectoris
 • K74.01 - Instabiele angina pectoris
 • K74.02 - Stabiele angina pectoris
 • K75 - Acuut myocardinfarct
 • K76 - Andere/chronische ischemische hartziekte
 • K76.01 - Coronairsclerose
 • K76.02 - Vroeger myocardinfarct (> 4 wkn geleden)
 • K77 - Decompensatio cordis
 • K77.01 - Acute decompensatio cordis/astma cardiale
 • K77.02 - Chronische decompensatio cordis
 • K78 - Boezemfibrilleren/-fladderen
 • K79 - Paroxysmale tachycardie
 • K79.01 - Supraventriculaire tachycardie
 • K79.02 - Ventriculaire tachycardie
 • K80 - Ectopische slagen/extrasystolen
 • K80.01 - Supraventriculaire extrasystolen
 • K80.02 - Ventriculaire extrasystolen
 • K80.03 - Sick sinus syndroom
 • K81 - Hartgeruis
 • K82 - Cor pulmonale
 • K83 - Niet-reumatische klepaandoening
 • K83.01 - Aortastenose
 • K83.02 - Mitralisinsufficiëntie
 • K84 - Andere hartziekte(n)
 • K84.01 - WPW-syndroom
 • K84.02 - Atrioventriculair blok
 • K84.03 - Cardiomyopathie
 • K84.07 - Lang QT interval syndroom (LQTS)
 • K85 - Verhoogde bloeddruk [ex. K86,K87]
 • K86 - Essentiële hypertensie zonder orgaanbeschadiging
 • K87 - Hypertensie met orgaanbeschadiging/secundaire hypertensie
 • K88 - Orthostatische hypotensie
 • K89 - Passagère cerebrale ischemie/TIA
 • K90 - Cerebrovasculair accident (CVA)
 • K90.01 - Subarachnoïdale bloeding
 • K90.02 - Intracerebrale bloeding
 • K90.03 - Cerebraal infarct
 • K91 - Atherosclerose [ex. K76,K90]
 • K92 - Andere ziekte(n) perifere arteriën
 • K92.01 - Claudicatio intermittens
 • K92.02 - Syndroom van Raynaud
 • K92.03 - Ziekte van Buerger
 • K93 - Longembolie/longinfarct
 • K94 - Thrombophlebitis/flebotrombose
 • K94.01 - Diepe veneuze trombose benen
 • K94.02 - Oppervlakkige thrombophlebitis
 • K95 - Varices benen [ex. S97]
 • K96 - Hemorroïden
 • K99 - Andere ziekte(n) hartvaatstelsel
 • K99.01 - Aneurysma aorta
 • K99.02 - Slokdarmvarices
 • K99.03 - Varicocele
 • K99.04 - Chronisch veneuze insufficiëntie
 • K99.05 - Arteriitis temporalis met/zonder polymyalgia rheumatica
 • K99.06 - Perifere diabetische angiopathie
 • L01 - Nek symptomen/klachten [ex. N01]
 • L02 - Rug symptomen/klachten
 • L03 - Lage-rugpijn zonder uitstraling [ex. L86]
 • L04 - Borstkas symptomen/klachten
 • L05 - Flank symptomen/klachten
 • L06 - Oksel symptomen/klachten
 • L07 - Kaak(gewricht) symptomen/klachten
 • L08 - Schouder symptomen/klachten
 • L09 - Arm symptomen/klachten
 • L10 - Elleboog symptomen/klachten
 • L11 - Pols symptomen/klachten
 • L12 - Hand/vinger symptomen/klachten
 • L13 - Heup symptomen/klachten
 • L14 - Been/dijbeen symptomen/klachten
 • L15 - Knie symptomen/klachten
 • L16 - Enkel symptomen/klachten
 • L17 - Voet/teen symptomen/klachten
 • L17.01 - Metatarsalgie
 • L18 - Spierpijn
 • L18.01 - Fibromyalgie
 • L19 - Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde spieren
 • L20 - Symptomen meerdere/niet-gespecificeerde gewrichten
 • L26 - Angst voor kanker bewegingsapparaat
 • L27 - Angst voor andere ziekte bewegingsapparaat
 • L28 - Functiebeperking/handicap bewegingsapparaat
 • L29 - Andere/meerdere symptomen/klachten bewegingsapparaat
 • L49.01 - Fractuurpreventie
 • L70 - Infectieziekte bewegingsapparaat
 • L70.01 - Osteomyelitis
 • L70.02 - Septische arthritis
 • L71 - Neoplasma bewegingsapparaat
 • L71.01 - Maligniteit bewegingsapparaat
 • L71.02 - Benigne neoplasma bewegingsapparaat
 • L72 - Fractuur radius/ulna
 • L73 - Fractuur tibia/fibula
 • L74 - Fractuur hand/voet
 • L74.01 - Fractuur ossa phalanges hand
 • L74.02 - Fractuur ossa phalanges voet
 • L75 - Fractuur femur
 • L75.01 - Fractuur collum femoris
 • L76 - Andere fractuur
 • L76.01 - Fractuur schedel
 • L76.02 - Fractuur neus
 • L76.03 - Fractuur clavicula
 • L76.04 - Fractuur humerus
 • L76.05 - Fractuur rib
 • L76.06 - Fractuur wervelkolom
 • L76.07 - Fractuur bekken
 • L76.08 - Fractuur patella
 • L77 - Verstuiking/distorsie enkel
 • L78 - Verstuiking/distorsie knie
 • L79 - Andere verstuiking/distorsie
 • L79.01 - Whiplashtrauma cervicale wervelkolom
 • L80 - Luxatie/subluxatie
 • L80.01 - (Sub)luxatie schouder
 • L80.02 - (Sub)luxatie kaakgewricht
 • L80.03 - (Sub)luxatie vinger
 • L80.04 - (Sub)luxatie acromio-claviculair gewricht
 • L80.05 - (Sub)luxatie radiuskop/zondagsarmpje
 • L81 - Ander letsel bewegingsapparaat
 • L81.01 - Coup de fouet/zweepslag
 • L81.02 - Ribcontusie
 • L82 - Aangeboren afwijking(en) bewegingsapparaat
 • L82.01 - Aangeboren heupluxatie/heupdysplasie
 • L82.02 - Spina bifida occulta
 • L82.03 - Halsrib
 • L82.04 - Klompvoet
 • L83 - Syndroom cervicale wervelkolom
 • L83.01 - Hernia cervicalis
 • L84 - Artrose/spondylose wervelkolom
 • L84.01 - Artrose/spondylose
 • L84.02 - Spondylolyse/-listhesis
 • L85 - Verworven afwijking(en) wervelkolom
 • L85.01 - Scoliose
 • L86 - Lage-rugpijn met uitstraling
 • L86.01 - HNP (thoracaal/lumbaal)
 • L87 - Ganglion gewricht/pees
 • L88 - Reumatoïde arthritis/verwante aandoening(en)
 • L88.01 - Reumatoïde arthritis
 • L88.02 - Morbus Bechterew (spondylitis ankylopoetica)
 • L89 - Coxartrose
 • L90 - Gonartrose
 • L91 - Andere artrose/verwante aandoening(en)
 • L92 - Schoudersyndroom/PHS
 • L93 - Epicondylitis lateralis
 • L94 - Osgood-Schlatter/andere osteochondropathie
 • L94.01 - Osteochondritis dissecans
 • L94.02 - Ziekte van Osgood-Schlatter
 • L94.03 - Epifysiolyse femurkop
 • L94.04 - Ziekte van Legg-Calvé-Perthes
 • L95 - Osteoporose
 • L95.01 - Osteopenie
 • L95.02 - Osteoporose
 • L96 - Acuut letsel meniscus/kniebanden
 • L96.01 - Meniscusscheur (lat./med.)
 • L96.02 - Letsel lig. cruciata (anterior/posterior)
 • L96.03 - Letsel collaterale kniebanden
 • L96.04 - Gecombineerd letsel menisci/lig.cruciata/collaterale/kapsel
 • L97 - Chronisch inwendig trauma knie
 • L97.01 - Oud meniscusletsel
 • L97.02 - Niet-traumatische meniscusafwijking
 • L97.03 - Instabiele knie
 • L97.04 - Corpus liberum knie
 • L98 - Verworven afwijking(en) extremiteiten
 • L98.01 - Mallet-vinger
 • L98.02 - Pes planus
 • L98.03 - Hallux valgus
 • L98.04 - Hamerteen
 • L98.05 - Beenlengteverschil
 • L99 - Andere ziekte(n) bewegingsapparaat
 • L99.01 - Bursitis [ex. L92]
 • L99.02 - Tendovaginitis/tendinitis
 • L99.03 - Contractuur van Dupuytren
 • L99.04 - Trigger finger
 • L99.05 - Epicondylitis medialis
 • L99.06 - Syndroom van Tietze
 • L99.07 - Retropatellaire chondropathie /patellofemoraal syndroom
 • L99.08 - Hielspoor/fasciitis plantaris
 • L99.09 - Hyperlaxiteit
 • L99.10 - Corpus liberum gewricht [ex. L97]
 • L99.11 - Pseudartrose
 • L99.12 - Polymyalgia reumatica
 • N01 - Hoofdpijn [ex. N02,N89,R09]
 • N01.01 - Geneesmiddel geïnduceerde hoofdpijn
 • N02 - Spanningshoofdpijn
 • N03 - Aangezichtspijn
 • N04 - Restless legs
 • N05 - Tintelen vingers/voeten/tenen
 • N06 - Andere sensibiliteitstoornis/onwillekeurige bewegingen
 • N06.01 - Onwillekeurige bewegingen
 • N07 - Convulsies/stuipen (inclusief koorts-)
 • N07.01 - Koortsstuipen
 • N16 - Andere afwijking(en) reuk/smaak
 • N17 - Vertigo/duizeligheid [ex. H82]
 • N17.01 - Draaiduizeligheid
 • N17.02 - Licht in het hoofd
 • N18 - Verlamming/krachtverlies [ex. A04]
 • N19 - Spraak-/fonatiestoornis
 • N26 - Angst voor kanker zenuwstelsel
 • N27 - Angst voor andere ziekte zenuwstelsel
 • N28 - Functiebeperking/handicap zenuwstelsel
 • N29 - Andere symptomen/klachten zenuwstelsel
 • N70 - Poliomyelitis/andere enterovirus infectie
 • N70.01 - Poliomyelitis acuta
 • N70.02 - Slow-virus infectie zenuwstelsel
 • N71 - Meningitis/encephalitis
 • N71.01 - Bacteriële meningitis
 • N71.02 - Virale meningitis
 • N71.03 - Encephalitis
 • N71.04 - Myelitis
 • N72 - Tetanus
 • N73 - Andere infectieziekte(n) zenuwstelsel
 • N74 - Maligniteit zenuwstelsel
 • N75 - Benigne neoplasma zenuwstelsel
 • N76 - Niet-gespecificeerd neoplasma zenuwstelsel
 • N79 - Hersenschudding
 • N80 - Ander letsel hoofd [ex. L76]
 • N80.01 - Posttraumatisch extraduraal hematoom
 • N80.02 - Posttraumatisch subduraal hematoom
 • N80.03 - Posttraumatisch intracerebraal hematoom
 • N80.04 - Contusio cerebri
 • N81 - Ander letsel zenuwstelsel
 • N85 - Aangeboren afwijking(en) zenuwstelsel
 • N85.01 - Spina bifida
 • N85.02 - Hydrocephalus
 • N86 - Multiple sclerose
 • N87 - Parkinsonisme, ziekte van Parkinson
 • N87.01 - Ziekte van Parkinson
 • N88 - Epilepsie (alle vormen)
 • N89 - Migraine
 • N90 - Cluster headache
 • N91 - Facialis parese/Bell's palsy
 • N92 - Trigeminus neuralgie
 • N93 - Carpale tunnelsyndroom
 • N94 - Andere perifere neuritis/neuropathie
 • N94.01 - Syndroom van Guillain-Barré
 • N94.02 - Diabetische neuropathie
 • N94.03 - Thoracic outlet syndroom
 • N94.04 - Meralgia paresthetica
 • N94.05 - Peroneusparalyse
 • N94.06 - Metatarsalgie van Morton
 • N94.07 - Fantoompijn
 • N99 - Andere ziekte(n) zenuwstelsel
 • N99.01 - ALS
 • N99.02 - Myasthenia gravis
 • N99.03 - Spierziekte
 • P01 - Angstig/nerveus/gespannen gevoel
 • P02 - Crisis/voorbijgaande stressreactie
 • P02.01 - Post-traumatische stressstoornis
 • P03 - Down/depressief gevoel
 • P04 - Prikkelbaar/boos gevoel/gedrag
 • P05 - Zich oud voelen/gedragen
 • P06 - Slapeloosheid/andere slaapstoornis
 • P06.01 - Slaapapnoesyndroom
 • P07 - Libido verlies/vermindering
 • P08 - Seksuele bevrediging verlies/vermindering
 • P08.01 - Impotentie
 • P08.02 - Vaginisme
 • P08.03 - Ejaculatio praecox
 • P09 - Bezorgdheid over seksuele voorkeur
 • P10 - Stamelen/stotteren/tics
 • P10.01 - Stamelen/stotteren
 • P10.02 - Tics/stereotypie
 • P11 - Eetprobleem(en) bij kind
 • P12 - Enuresis [ex. U04]
 • P13 - Encopresis
 • P15 - Chronisch alcoholmisbruik
 • P15.01 - Alcoholisme
 • P15.02 - Delirium tremens
 • P15.03 - Syndroom van Wernicke-Korsakoff
 • P15.05 - Problematisch alcoholgebruik
 • P15.06 - Binge drinken
 • P16 - Acuut alcohol misbruik/intoxicatie
 • P17 - Tabaksmisbruik
 • P18 - Geneesmiddelmisbruik
 • P19 - Drugsmisbruik
 • P19.01 - Misbruik/verslaving soft drugs
 • P19.02 - Misbruik/verslaving hard drugs
 • P20 - Geheugen-/concentratie-/oriëntatiestoornissen
 • P21 - Overactief kind/hyperkinetisch syndroom
 • P22 - Andere zorgen gedrag kind
 • P23 - Andere zorgen gedrag adolescent
 • P24 - Specifiek leerprobleem
 • P24.01 - Dyslexie
 • P24.02 - Specifieke taal-/spraakontwikkelingsstoornis
 • P24.03 - Motorische ontwikkelingsstoornis
 • P25 - Levensfaseprobleem volwassene
 • P27 - Angst voor psychische ziekte
 • P28 - Functiebeperking/handicap psychische ziekte
 • P29 - Andere psychische symptomen/klachten
 • P70 - Seniele dementie/Alzheimer
 • P70.01 - Ziekte van Alzheimer
 • P70.02 - Multi-infarct dementie
 • P71 - Andere organische psychose(n)
 • P71.04 - Delier [ex.P15.02]
 • P72 - Schizofrenie
 • P73 - Affectieve psychose
 • P73.02 - Bipolaire stoornis
 • P74 - Angststoornis/angsttoestand
 • P74.01 - Paniekaanvallen/stoornis
 • P74.02 - Gegeneraliseerde angststoornis
 • P75 - Hysterie/hypochondrie
 • P76 - Depressie
 • P76.01 - Post-partum depressie
 • P77 - Suïcidepoging
 • P77.01 - Suïcidepoging
 • P77.02 - Suïcide
 • P78 - Neurasthenie/surmenage
 • P79 - Andere neurose
 • P79.01 - Fobie
 • P79.02 - Dwangneurose
 • P80 - Persoonlijkheids-/karakterstoornis
 • P80.01 - Borderline persoonlijkheidsstoornis
 • P80.02 - Gokverslaving
 • P85 - Mentale retardatie/intellectuele achterstand
 • P98 - Andere/niet gespecificeerde psychose(n)
 • P99 - Andere psychische stoornissen
 • R01 - Pijn toegeschreven aan luchtwegen [ex. R09]
 • R02 - Dyspnoe/benauwdheid toegeschreven aan luchtwegen [ex. K02]
 • R03 - Piepende ademhaling
 • R04 - Andere problemen ademhaling
 • R04.01 - Snurken
 • R05 - Hoesten
 • R06 - Epistaxis/neusbloeding
 • R07 - Niezen/neusverstopping/loopneus
 • R08 - Andere symptomen/klachten neus
 • R09 - Symptomen/klachten sinussen (inclusief pijn)
 • R21 - Symptomen/klachten keel
 • R21.01 - Keelpijn
 • R22 - Symptomen/klachten tonsillen
 • R23 - Symptomen/klachten stem
 • R24 - Haemoptoë
 • R25 - Abnormaal sputum/slijm
 • R26 - Angst voor kanker luchtwegen
 • R27 - Angst voor andere ziekte luchtwegen
 • R28 - Functiebeperking/handicap luchtwegen
 • R29 - Andere symptomen/klachten luchtwegen
 • R29.01 - Hikken
 • R70 - Tuberculose luchtwegen [ex. A70]
 • R71 - Kinkhoest
 • R72 - Streptokokken-angina/roodvonk
 • R72.01 - Streptokokken-angina
 • R72.02 - Roodvonk
 • R73 - Furunkel/abces neus
 • R74 - Acute infectie bovenste luchtwegen
 • R74.01 - Gewone verkoudheid
 • R74.02 - Acute pharyngitis
 • R75 - Acute/chronische sinusitis
 • R75.01 - Acute sinusitis
 • R75.02 - Chronische sinusitis
 • R76 - Acute tonsillitis/peritonsillair abces
 • R76.01 - Acute tonsillitis
 • R76.02 - Peritonsillair abces
 • R77 - Acute laryngitis/tracheïtis
 • R77.01 - Laryngitis subglottica/pseudocroup
 • R77.02 - Acute epiglottitis
 • R78 - Acute bronchitis/bronchiolitis
 • R80 - Influenza [ex. R81]
 • R81 - Pneumonie
 • R81.01 - Legionella pneumonie
 • R82 - Pleuritis alle vormen [ex. R70]
 • R83 - Andere infectie(s) luchtwegen
 • R83.01 - Difterie
 • R83.02 - Sarcoïdosis
 • R84 - Maligniteit bronchus/long
 • R85 - Andere maligniteit luchtwegen
 • R86 - Benigne neoplasma luchtwegen
 • R87 - Corpus alienum neus/larynx/bronchiën
 • R88 - Ander letsel luchtwegen
 • R89 - Aangeboren afwijking(en) luchtwegen
 • R90 - Hypertrofie/chronische infectie tonsillen/adenoïd
 • R91 - Chronische bronchitis/bronchiëctasieën
 • R91.01 - Chronische bronchitis
 • R91.02 - Bronchiëctasieën
 • R93 - Pleuravocht
 • R95 - Emfyseem/COPD
 • R96 - Astma
 • R96.01 - Hyperreactiviteit luchtwegen
 • R96.02 - Allergisch astma
 • R97 - Hooikoorts/allergische rhinitis
 • R98 - Hyperventilatie
 • R99 - Andere ziekte(n) luchtwegen
 • R99.01 - Neusseptumdeviatie
 • R99.02 - Neuspoliep
 • R99.03 - Stembandpoliep/stembandknobbeltjes [ex. R86]
 • R99.04 - Pneumothorax
 • R99.05 - Aspiratiepneumonie
 • R99.06 - Pneumoconiose
 • S01 - Pijn/gevoeligheid huid
 • S02 - Pruritus/jeuk [ex. D05,X16]
 • S03 - Wratten
 • S04 - Lokale zwelling/papel/knobbel huid/subcutis
 • S05 - Multiple zwellingen/papels/knobbels huid/subcutis
 • S06 - Lokale roodheid/erytheem huid
 • S07 - Gegeneraliseerde roodheid/erytheem huid
 • S08 - Andere verandering(en) in kleur huid
 • S09 - Lokale infectie vinger/teen/paronychia
 • S09.01 - Paronychia
 • S09.02 - Panaritium
 • S10 - Furunkel/karbunkel/cellulitis lokaal
 • S10.01 - Furunkel/karbunkel
 • S10.02 - Furunculose
 • S10.03 - Cellulitis [ex. S09]
 • S11 - Andere lokale infectie(s) huid/subcutis
 • S11.01 - Folliculitis
 • S12 - Beet/steek insekt
 • S12.01 - Tekenbeet
 • S13 - Beet mens/dier
 • S14 - Brandwond/verbranding huid (elke graad)
 • S15 - Corpus alienum huid/subcutis
 • S16 - Buil/kneuzing/contusie intacte huid
 • S16.01 - Subunguaal hematoom
 • S17 - Schaafwond/schram/blaar
 • S18 - Scheurwond/snijwond
 • S19 - Ander letsel van de huid/subcutis
 • S19.01 - Nagelluxatie
 • S20 - Likdoorn(s)/eeltknobbel(s)
 • S21 - Andere symptomen/klachten aspect huid
 • S21.01 - Droge huid/schilferen
 • S21.02 - Lichenificatie/induratie
 • S22 - Symptomen/klachten nagels
 • S23 - Haaruitval/alopecia
 • S23.01 - Alopecia areata
 • S23.02 - Alopecia androgenetica
 • S24 - Andere symptomen/klachten haar
 • S24.01 - Hirsutisme
 • S24.02 - Verandering haarkleur
 • S26 - Angst voor kanker huid/subcutis
 • S27 - Angst voor andere ziekte huid/subcutis
 • S28 - Functiebeperking/handicap huid/subcutis
 • S29 - Andere symptomen/klachten huid/subcutis
 • S70 - Herpes zoster
 • S70.01 - Herpes zoster
 • S70.02 - Post-herpetische neuralgie
 • S71 - Herpes simplex [ex. F85,X90,Y72]
 • S71.01 - Herpes labialis
 • S72 - Scabies/andere aandoening door mijten
 • S72.01 - Scabies
 • S73 - Pediculosis/andere huidinfestatie
 • S73.01 - Pediculosis capitis
 • S73.02 - Pediculosis pubis
 • S74 - Dermatomycose(n)
 • S74.01 - Tinea pedis
 • S74.02 - Onychomycose
 • S74.03 - Pityriasis versicolor
 • S75 - Moniliasis/candidiasis [ex. X72,Y75]
 • S75.01 - Candidiasis mond/spruw
 • S75.02 - Candidiasis nagels/nagelriemen
 • S75.03 - Intertrigo/luiercandidiasis
 • S76 - Andere infectie huid/subcutis
 • S76.01 - Erysipelas
 • S76.02 - Erythrasma
 • S77 - Maligniteit huid/subcutis
 • S77.01 - Basaalcelcarcinoom
 • S77.02 - Spinocellulair/plaveiselcelcarcinoom
 • S77.03 - Maligne melanoom
 • S77.04 - Kaposi-sarcoom
 • S78 - Lipoom
 • S79 - Ander benigne neoplasma huid/subcutis
 • S79.01 - Dermatofibroom
 • S80 - Ander/niet-gespecificeerd neoplasma huid/subcutis
 • S80.01 - Dysplastische naevus
 • S81 - Hemangioom/lymfangioom
 • S82 - Naevus/moedervlek
 • S83 - Andere aangeboren afwijking(en) huid/subcutis
 • S83.01 - Naevus flammeus
 • S83.02 - Aardbeinaevus
 • S84 - Impetigo/impetiginisatie
 • S85 - Pilonidaal cyste/fistel
 • S86 - Seborroïsch eczeem/roos
 • S86.01 - Hoofdroos
 • S86.02 - Berg
 • S87 - Constitutioneel eczeem
 • S88 - Contact eczeem/ander eczeem
 • S88.01 - Contacteczeem
 • S88.02 - Dyshidrotisch eczeem
 • S88.03 - Dermatitis bij lokale toediening geneesmiddel
 • S88.04 - Zonneallergie/fotodermatose
 • S89 - Luiereczeem
 • S90 - Pityriasis rosea
 • S91 - Psoriasis (met of zonder artropathie)
 • S92 - Ziekte(n) zweetklieren
 • S92.01 - Anhidrosis/dyshidrosis
 • S92.02 - Hidradenitis
 • S93 - Atheroomcyste/epitheelcyste
 • S93.01 - Atheroomcyste
 • S93.02 - Epitheelcyste
 • S94 - Unguis incarnatus/andere nagelaandoening
 • S94.01 - Unguis incarnatus
 • S94.02 - Onychogryposis
 • S95 - Mollusca contagiosa
 • S96 - Acne
 • S96.01 - Acne vulgaris
 • S96.02 - Acne conglobata
 • S97 - Ulcus cruris/decubitus/chronisch ulcus
 • S97.01 - Ulcus cruris
 • S97.02 - Decubitus
 • S98 - Urticaria
 • S99 - Andere ziekte(n) huid/subcutis
 • S99.01 - Granuloma pyogenicum/teleangiectaticum
 • S99.02 - Verruca seborroica
 • S99.03 - Rosacea
 • S99.04 - Vitiligo
 • S99.05 - Discoïde lupus erythematodes
 • S99.06 - Lichen planus
 • S99.07 - Striae
 • S99.08 - Erythema nodosum
 • S99.09 - Keloïd
 • S99.10 - Keratoacanthoom
 • T01 - Overmatige dorst
 • T02 - Overmatige eetlust
 • T03 - Verminderde eetlust
 • T04 - Voedingsprobleem zuigeling/kind [ex. P11]
 • T05 - Voedingsprobleem volwassene [ex. T06]
 • T06 - Anorexia nervosa/boulimie
 • T06.01 - Anorexia nervosa
 • T06.02 - Boulimie
 • T07 - Gewichtstoename
 • T08 - Gewichtsverlies
 • T10 - Achterblijven verwachte fysiologische ontwikkeling
 • T11 - Dehydratie
 • T15 - Knobbel/zwelling schildklier
 • T26 - Angst voor kanker endocriene klieren
 • T27 - Angst andere ziekte endocriene klieren/metabolisme/voeding
 • T28 - Funct.beperking/handicap endocr. klieren/metabolisme/voeding
 • T29 - And. sympt./klacht. endocr. klieren/metabolisme/voeding
 • T70 - Infectie endocriene klier(en)
 • T71 - Maligniteit schildklier
 • T72 - Benigne neoplasma schildklier
 • T73 - Ander/niet-gespecificeerd neoplasma endocriene klieren
 • T78 - Persisterende ductus thyreoglossus/cyste
 • T80 - Andere aangeboren afwijking endocriene klieren/metabolisme
 • T81 - Struma/noduli [ex. T85,T86]
 • T82 - Adipositas
 • T83 - Overgewicht
 • T85 - Hyperthyreoïdie/thyreotoxicose
 • T86 - Hypothyreoïdie/myxoedeem
 • T87 - Hypoglykemie
 • T88 - Renale glucosurie
 • T90 - Diabetes mellitus
 • T90.01 - Diabetes mellitus type 1
 • T90.02 - Diabetes mellitus type 2
 • T91 - Vitamine-/voedingsdeficiëntie(s)
 • T91.01 - Vitaminedeficiëntie
 • T92 - Jicht
 • T93 - Vetstofwisselingsstoornis(sen)
 • T93.01 - Hypercholesterolemie
 • T93.02 - Hypertriglyceridemie
 • T93.03 - Gemengde hyperlipidemie
 • T93.04 - Familiaire hypercholesterolemie/lipidemie
 • T99 - Andere ziekte(n) endocriene klieren/metabolisme/voeding
 • T99.01 - Immuundeficiëntie
 • T99.02 - Thyreoïditis
 • T99.03 - Lactose-intolerantie
 • T99.04 - Hyperhomocysteïnemie
 • T99.05 - Pubertas praecox
 • T99.06 - Polycysteus ovariumsyndroom
 • T99.07 - Premature menopauze
 • T99.08 - Syndroom van Cushing
 • T99.09 - Syndroom van Addison
 • T99.10 - Cystic fibrosis
 • T99.11 - Porfyrie
 • U01 - Pijnlijke mictie
 • U02 - Frequente mictie/aandrang
 • U04 - Urine-incontinentie [ex. P12]
 • U04.01 - Stress-incontinentie
 • U04.02 - Urge-incontinentie
 • U04.03 - Gemengde incontinentie
 • U05 - Ander mictieprobleem
 • U05.01 - Oligurie/anurie
 • U05.02 - Urineretentie
 • U06 - Hematurie
 • U07 - Andere symptomen/klachten urine
 • U13 - Andere symptomen/klachten blaas
 • U14 - Symptomen/klachten nieren
 • U14.01 - Nierkoliek
 • U26 - Angst voor kanker urinewegen
 • U27 - Angst voor andere ziekte urinewegen
 • U28 - Functiebeperking/handicap urinewegen
 • U29 - Andere symptomen/klachten urinewegen
 • U70 - Acute pyelonephritis/pyelitis
 • U71 - Cystitis/urineweginfectie
 • U71.01 - Cystitis
 • U71.02 - Urineweginfectie neg [ex. venerisch]
 • U72 - Niet specifieke urethritis [ex. X99,Y99]
 • U75 - Maligniteit nier
 • U76 - Maligniteit blaas
 • U77 - Andere maligniteit urinewegen
 • U78 - Benigne neoplasma urinewegen
 • U78.01 - Poliep blaas
 • U79 - Niet-gespecificeerd neoplasma urinewegen
 • U80 - Letsel urinewegen
 • U80.01 - Subcapsulair nierhematoom/niercontusie
 • U80.02 - Corpus alienum urinewegen
 • U85 - Aangeboren afwijking(en) urinewegen
 • U85.01 - Polycystische nieren
 • U88 - Glomerulonephritis/nefrose
 • U90 - Orthostatische proteïnurie
 • U95 - Urolithiasis (alle vormen/lokalisaties)
 • U98 - Afwijkende uitslag urine-onderzoek
 • U98.01 - Proteïnurie
 • U98.02 - Glucosurie
 • U99 - Andere ziekte(n) urinewegen
 • U99.01 - Nierfunctiestoornis/nierinsufficiëntie
 • U99.02 - Schrompelnier/nierhypoplasie eci
 • U99.03 - Obstructieve en reflux-uropathie/hydronefrose
 • U99.04 - Urethrastrictuur
 • W01 - Vraag bestaan zwangerschap [ex. W02]
 • W02 - Angst zwanger te zijn
 • W03 - Bloedverlies tijdens zwangerschap
 • W03.01 - Bloedverlies eerste trimester
 • W03.02 - Bloedverlies tweede/derde trimester
 • W05 - Misselijkheid/braken in zwangerschap
 • W05.01 - Hyperemesis gravidarum
 • W10 - Morning after pil/postcoïtale anticonceptie
 • W10.01 - Morning after pil
 • W10.02 - Morning after spiraal
 • W11 - Anticonceptie: orale anticonceptie
 • W12 - Anticonceptie: IUD
 • W13 - Sterilisatie vrouw
 • W14 - Andere anticonceptie vrouw
 • W14.01 - Pessarium occlusivum
 • W14.02 - Prikpil
 • W15 - Sub-/infertiliteit vrouw
 • W17 - Hevig bloedverlies post-partum
 • W18 - Andere klachten post-partum/kraambed
 • W18.01 - Riekende/overvloedige lochia
 • W19 - Symptomen/klachten borstvoeding
 • W20 - Andere symptomen/klachten borsten zwangerschap/kraambed
 • W27 - Angst voor complicaties zwangerschap/bevalling
 • W28 - Functiebeperking/handicap ten gevolge van zwangerschap
 • W28.01 - Bekkeninstabiliteit
 • W29 - And. sympt./klacht. zwangersch./beval./kraamb./anticonceptie
 • W29.01 - Minder leven voelen
 • W29.02 - Bezorgd/ontevreden over uiterlijk tijdens zwangerschap
 • W70 - Puerperale infectie/sepsis
 • W70.01 - Endometritis puerperalis
 • W70.02 - Geïnfecteerde perineumwond
 • W71 - Andere infectie(s) zwangerschap/kraambed [ex. W70]
 • W72 - Maligniteit in verband met zwangerschap
 • W73 - Benigne neoplasma in verband met zwangerschap
 • W75 - Zwangerschap complicerende letsels
 • W76 - Zwangerschap complicerende aangeboren afwijking moeder
 • W77 - Zwangerschap complicerende niet-obstetrische factor
 • W77.01 - Varices in zwangerschap
 • W77.02 - Hemorroïden in zwangerschap
 • W77.03 - Diep veneuze trombose in zwangerschap
 • W78 - Zwangerschap: bevestigd
 • W79 - Ongewenste zwangerschap: bevestigd
 • W80 - Ectopische zwangerschap
 • W81 - Toxicose/(pre-)eclampsie
 • W81.01 - Pre-existente hypertensie in zwangerschap
 • W81.02 - Toxicose/preëclampsie
 • W81.03 - HELLP-syndroom
 • W82 - Spontane abortus
 • W83 - Abortus provocatus
 • W84 - Zwangerschap met verhoogd risico
 • W84.01 - Urogenitale infectie in zwangerschap
 • W84.02 - Zwangerschapsdiabetes
 • W84.03 - Preëxistente diabetes in zwangerschap
 • W84.04 - Groeivertraging/afwijkende groei foetus
 • W84.05 - Disproportie
 • W84.06 - Cervixinsufficiëntie
 • W84.07 - Liggingsafwijking foetus
 • W84.08 - Bloedgroep-/rhesusantagonisme
 • W90 - Normale bevalling levendgeborene
 • W91 - Normale bevalling doodgeborene
 • W92 - Gecompliceerde bevalling levendgeborene
 • W92.01 - Sectio caesarea
 • W92.02 - Vacuümextractie
 • W92.03 - Forcipale extractie
 • W93 - Gecompliceerde bevalling doodgeborene
 • W94 - Mastitis puerperalis
 • W95 - Andere aandoening borsten kraambed
 • W95.01 - Lactatiestoornissen
 • W95.02 - Tepelkloven
 • W96 - Andere complicatie(s) kraambed
 • W96.01 - Vertraagde involutie uterus
 • W96.02 - Dehiscentie episiotomie/obstetrische wond
 • W99 - And. ziekte(n) ivm zwangersch./beval./kraamb./anticonceptie
 • W99.01 - Valse weeën
 • W99.02 - Serotinitas
 • W99.03 - Trombose kraambed
 • W99.04 - Hemorroïden kraambed
 • X01 - Pijn geslachtsorganen vrouw
 • X02 - Pijnlijke menstruatie
 • X03 - Intermenstruele pijn
 • X04 - Pijnlijke coïtus vrouw
 • X05 - Amenorroe/hypomenorroe/oligomenorroe
 • X05.01 - Amenorroe
 • X05.02 - Hypomenorroe/oligomenorroe
 • X06 - Menorragie
 • X07 - Onregelmatige/frequente menstruatie
 • X07.01 - Polymenorroe
 • X07.02 - Onregelmatige menstruatie
 • X08 - Intermenstrueel bloedverlies
 • X08.01 - Ovulatiebloeding
 • X09 - Premenstruele symptomen/klachten
 • X10 - Uitstel van de menstruatie
 • X11 - Climacteriële symptomen/klachten
 • X11.01 - Opvliegingen
 • X11.02 - Atrofische vaginitis
 • X12 - Postmenopauzaal bloedverlies
 • X13 - Bloedverlies na coïtus
 • X14 - Vaginale afscheiding [ex. X08]
 • X15 - Andere symptomen/klachten vagina
 • X16 - Symptomen/klachten vulva
 • X17 - Symptomen/klachten kleine bekken
 • X18 - Pijn in de borsten vrouw
 • X19 - Knobbel/zwelling borst(en) vrouw
 • X20 - Symptomen/klachten tepel vrouw
 • X20.01 - Tepeluitvloed
 • X21 - Andere symptomen/klachten borsten vrouw
 • X23 - Angst voor geslachtsziekte vrouw
 • X24 - Angst voor seksueel disfunctioneren vrouw
 • X25 - Angst voor kanker geslachtsorganen vrouw
 • X26 - Angst voor borstkanker vrouw
 • X27 - Angst voor andere ziekte geslachtsorganen/borsten vrouw
 • X28 - Functiebeperking/handicap geslachtsorganen vrouw
 • X29 - Andere symptomen/klachten geslachtsorganen vrouw
 • X29.01 - Ontevreden/bezorgd over uiterlijk borsten
 • X70 - Lues vrouw [ex. A90]
 • X71 - Gonorroe vrouw
 • X72 - Candidiasis urogenitale vrouw
 • X73 - Trichomonas urogenitale vrouw
 • X74 - Ontsteking kleine bekken/PID
 • X74.01 - PID door Chlamydia
 • X75 - Maligniteit cervix uteri
 • X76 - Maligniteit borst vrouw
 • X76.01 - Adenocarcinoom mamma vrouw
 • X77 - Andere maligniteit geslachtsorganen vrouw
 • X77.01 - Endometriumcarcinoom
 • X77.02 - Maligniteit ovarium
 • X78 - Benigne neoplasma uterus/cervix uteri
 • X78.01 - Myoma uteri
 • X79 - Benigne neoplasma borsten vrouw [ex. X88]
 • X80 - Ander benigne neoplasma geslachtsorganen vrouw
 • X81 - Ander/niet-gespecificeerd neoplasma geslachtsorganen vrouw
 • X82 - Letsel geslachtsorganen vrouw
 • X82.01 - Corpus alienum geslachtsorganen vrouw
 • X83 - Aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen vrouw
 • X83.01 - Hymen imperforata
 • X84 - Vaginitis/vulvitis nao
 • X84.01 - Vaginitis door Chlamydia
 • X84.02 - Bacteriële vaginose
 • X85 - Cervicitis/andere ziekte cervix
 • X85.01 - Cervicitis door Chlamydia
 • X85.02 - Cervixerosie/ectopie
 • X85.03 - Cervixpoliep
 • X86 - Afwijkende cervixuitstrijk
 • X87 - Prolaps vagina/uterus
 • X87.01 - Cystokèle/rectokèle
 • X87.02 - Uterovaginale prolaps
 • X88 - Fibroadenoom/polycystische afwijking borsten
 • X89 - Premenstrueel spanningssyndroom
 • X90 - Herpes genitalis vrouw
 • X91 - Condylomata acuminata vrouw
 • X99 - Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten vrouw
 • X99.01 - Bartholinitis
 • X99.02 - Endometriose
 • X99.03 - Ovariumcyste
 • X99.04 - Mastitis [ex. W94]
 • X99.05 - Habituele abortus
 • X99.06 - Lymphogranuloma venereum
 • Y01 - Pijn in penis
 • Y02 - Pijn testis/scrotum
 • Y03 - Afscheiding penis/urethra
 • Y04 - Andere symptomen/klachten penis
 • Y05 - Symptomen/klachten scrotum/testis
 • Y05.01 - Zwelling testis
 • Y06 - Symptomen/klachten prostaat
 • Y07 - Symptomen/klachten potentie [ex. P07,P08]
 • Y08 - Ander seksueel probleem man [ex. P07,P08]
 • Y10 - Sub-/infertiliteit man
 • Y13 - Sterilisatie man
 • Y14 - Andere anticonceptie man
 • Y14.01 - Condoom
 • Y16 - Symptomen/klachten borsten man
 • Y24 - Angst voor seksueel disfunctioneren man
 • Y25 - Angst voor geslachtsziekte man
 • Y26 - Angst voor kanker geslachtsorganen man
 • Y27 - Angst andere ziekte geslachtsorganen/borsten man
 • Y28 - Functiebeperking/handicap geslachtsorganen man
 • Y29 - Andere symptomen/klachten geslachtsorganen man
 • Y29.01 - Gynaecomastie
 • Y70 - Lues man [ex. A90]
 • Y71 - Gonorroe man
 • Y72 - Herpes genitalis man
 • Y73 - Prostatitis/vesiculitis seminalis
 • Y74 - Orchitis/epididymitis
 • Y74.01 - Orchitis
 • Y74.02 - Epididymitis
 • Y75 - Balanitis
 • Y75.01 - Candida balanitis
 • Y76 - Condylomata acuminata man
 • Y77 - Maligniteit prostaat
 • Y78 - Andere maligniteit geslachtsorganen/borsten man
 • Y78.01 - Maligniteit penis
 • Y78.02 - Maligniteit testis
 • Y78.03 - Maligniteit borst
 • Y79 - Benigne neoplasma geslachtsorganen/borsten man
 • Y80 - Letsel geslachtsorganen man
 • Y80.01 - Corpus alienum geslachtsorganen man
 • Y81 - Phimosis/slurf-preputium
 • Y82 - Hypospadie
 • Y83 - Cryptorchisme/niet ingedaalde testis
 • Y84 - Andere aangeboren afwijking(en) geslachtsorganen/borsten man
 • Y84.01 - Retractiele testis
 • Y85 - Benigne prostaathypertrofie
 • Y86 - Hydrokèle
 • Y99 - Andere ziekte(n) geslachtsorganen/borsten man
 • Y99.01 - Torsio testis
 • Y99.02 - Spermatokèle
 • Y99.03 - Chlamydia-infectie man
 • Z01 - Armoede/financieel probleem
 • Z02 - Probleem met voedsel/water
 • Z03 - Probleem huisvesting/buurt
 • Z03.01 - Inadequate behuizing
 • Z03.02 - Dakloos
 • Z03.03 - Burenruzie/lawaaioverlast
 • Z04 - Probleem met sociale/culturele achtergrond
 • Z04.01 - Discriminatie ras/religie/sekse
 • Z04.02 - Probleem door illegaal verblijf
 • Z04.03 - Eenzaamheid
 • Z04.04 - Probleem met pensionering
 • Z04.05 - Empty nest syndrome
 • Z05 - Probleem met werksituatie
 • Z05.01 - Dreigend ontslag
 • Z05.02 - Arbeidsconflict/probleem met collega's
 • Z05.03 - Hoge werkdruk
 • Z05.04 - Blootstelling aan lawaai op werk
 • Z05.05 - Blootstelling aan toxische stoffen op werk
 • Z06 - Probleem met werkloosheid
 • Z07 - Probleem met opleiding
 • Z07.01 - Analfabetisme
 • Z07.02 - Achterblijven/blijven zitten op school
 • Z07.03 - Gezakt voor examen
 • Z08 - Probleem met sociale verzekering/welzijnszorg
 • Z08.01 - Probleem met ziektewet/WAO
 • Z08.02 - Probleem met bijstand
 • Z09 - Probleem met justitie/politie
 • Z09.01 - Gevangenschap/gevangenisstraf
 • Z09.02 - Probleem met voogdijschap/alimentatie
 • Z10 - Probleem toegankelijkheid/beschikbaarheid gezondheidszorg
 • Z10.01 - Wachten op behandeling
 • Z10.02 - Wachten op plaats verzorgings-/verpleeghuis
 • Z11 - Probleem met ziek zijn
 • Z12 - Relatieprobleem met partner
 • Z12.01 - Scheiding van partner
 • Z12.02 - Mishandeling/seksueel misbruik door partner
 • Z13 - Probleem met gedrag van partner
 • Z13.01 - Probleem met verslaving van partner
 • Z13.02 - Probleem met agressie van partner
 • Z13.03 - Probleem met ontrouw van partner
 • Z14 - Probleem met ziekte van partner
 • Z15 - Verlies/overlijden van partner
 • Z16 - Relatieprobleem met kind
 • Z16.01 - Mishandeling/seksueel misbruik van kind
 • Z16.02 - Verwaarlozing van kind
 • Z16.03 - Opvoeding van kind buiten gezinsverband
 • Z18 - Probleem met ziekte van kind
 • Z19 - Verlies/overlijden van kind
 • Z20 - Relatieprobleem met ouders/familie
 • Z21 - Probleem met gedrag van ouders/familie
 • Z21.01 - Probleem met verslaving van ouders/familie
 • Z21.02 - Probleem met agressie van ouders/familie
 • Z22 - Probleem met ziekte van ouders/familie
 • Z23 - Verlies/overlijden van ouders/familie
 • Z24 - Relatieprobleem met vrienden
 • Z25 - Probleem ten gevolge van geweld
 • Z25.01 - Probleem ten gevolge van aanranding/verkrachting
 • Z27 - Angst een sociaal probleem te hebben
 • Z28 - Sociale functiebeperking/handicap
 • Z29 - Ander sociaal probleem
 • Z29.01 - Burn-out
 • Z29.02 - Gebrek aan vrije tijd/ontspanning
 • Z29.03 - Afhankelijkheid van anderen

Results are based on active care episodes and active problems.