Includeren patiënt

Wilt u een patiënt aanmelden voor het onderzoek naar de Ziektelastmeter? Ga nog eens de inclusie- en exclusiecriteria na. Voldoet de patiënt daaraan?

Ja deze patiënt voldoet aan de inclusie en- exclusiecriteria. Deze patiënt kan meedoen met de studie


Uw patiënt kan op basis van de inclusie en exclusiecriteria meedoen met de studie!

Deze patiënt gebruikt geen email adres

Inclusiecriteria

  • Gediagnosticeerd met COPD, astma of Diabetes Mellitus type 2 en/ of hartfalen
  • 18 jaar of ouder
  • Kan de Nederlandse taal lezen en begrijpen

Exclusiecriteria

  • Ziektelastmeter voor COPD gebruikt tijdens eerdere consulten
  • Astma: Longaanval waar een prednison- of antibioticakuur voor nodig was, in de afgelopen 6 weken
  • COPD: Longaanval waar een prednison- of antibioticakuur voor nodig was, in de afgelopen 6 weken
  • Diabetes: Opgenomen in het ziekenhuis in de afgelopen 6 weken
  • Hartfalen: Opgenomen in het ziekenhuis in de afgelopen 6 weken

Dank voor uw aanmelding!

De patiënt is geregistreerd in het systeem.