Wat wordt er onderzocht?

De ziektelastmeter is nu alleen ontwikkeld voor COPD. Maar er zijn meer chronische aandoeningen waar je ziektelast van kunt ervaren. Daarom is de Ziektelastmeter uitgebreidt voor mensen met astma, diabetes type 2 en hartfalen. De Ziektelastmeter kan zelfs gebruikt worden als u een combinatie heeft van deze aandoeningen. 

Binnenkort starten we met een effectiviteits- en implementatieonderzoek van de Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen.

We zijn op zoek naar huisartsen en/of praktijkonersteuners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter, van 1 oktober 2019 (inclusie tot 1 april 2020) tot en met 1 oktober 2021. Praktijken die deel kunnen nemen aan de interventiegroep zijn praktijken die gebruik maken van MicroHis. Het maakt daarbij niet uit of u al gebruik hebt gemaakt van de Ziektelastmeter voor COPD. Praktijken die deel kunnen nemen aan de controlegroep zijn praktijken die de Ziektelastmeter voor COPD niet gebruiken, en hier ook nog niet mee hebben gewerkt. In de studie worden totaal 60 huisartsenpraktijken geïncludeerd.

Wat verwachten we van de deelnemende praktijken? 
-    Werven van 5 tot 10 patiënten, met astma, COPD, diabetes mellitus type 2 en/of hartfalen.
-    Controlepraktijk: reguliere zorg blijven geven
-    Interventie: gebruik van de Ziektelastmeter bij elke controle-afspraak
-    Het invullen van een korte vragenlijst 

Maar er is meer! Het grootste deel van de tijd wordt niet in de spreekkamer besteedt, maar thuis. Het gepersonaliseerde plan van de Ziektelastmeter geeft richting aan het werken aan de gezondheid in de thuissituatie. Om mensen met chronische ziekten zo optimaal mogelijk te ondersteunen, wordt momenteel door TNO en de Universiteit van Twente een leefstijlcoach voor thuis ontwikkeld, genaamd: eSupporter.

De eSupporter is een coaching platform waaraan (bestaande) apps gekoppeld kunnen worden. Een coaching platform is een virtuele omgeving van waaruit u ondersteuning en coaching kunt ontvangen. Afhankelijk van het gepersonaliseerde plan dat in de spreekkamer is opgesteld, meet eSupporter het gedrag en worden er motiverende coaching berichten gestuurd. De coaching berichten zijn gepersonaliseerd en wetenschappelijk getoetst. Ook stuurt eSupporter mensen feedback over hun persoonlijke doel. Dit kunnen doelen zijn zoals: meer bewegen, gezonder eten of stoppen met roken. De gemeten informatie over het gedrag kunt u vervolgens inzien en ook weer benoemen in het volgende consult. Met deze gepersonaliseerde coaching willen we een continue ondersteuning te bieden aan mensen met chronische ziekten, met als doel een gezond leven en gezond blijven leven.

Help mee!

Heeft u diabetes type 2 of hartfalen? Dan zoeken we u om mee te helpen om de Ziektelastmeter uit te breiden!

Er is een vragenlijst ontwikkeld om de ziektelast van diabetes type 2 en hartfalen te meten. We willen onderzoeken of de vragenlijst betrouwbaar en valide is. Betrouwbaar betekent dat je nauwkeurig meet. Valide betekent dat je écht meet wat je wilt meten. We zoeken hiervoor mensen die twee keer vragenlijsten willen invullen. Het invullen van de vragenlijsten kost ongeveer 20 minuten en 3 minuten. De vragenlijsten moeten twee weken na elkaar ingevuld worden.

Bent u geïnteresseerd? Vul dan uw gegevens hieronder in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

De onderzoekers

Esther Boudewijns

Esther Boudewijns is PhD student bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Ze is epidemioloog en houdt zich bezig met de uitbreiding van de Ziektelastmeter COPD, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met astma en diabetes type 2.

Danny Claessens

Danny Claessens is PhD student bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Hij is basisarts en houdt zich bezig met de uitbreiding van de Ziektelastmeter COPD, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met astma en diabetes type 2. Ook zal hij zich gaan richten op de implementatie van de Ziektelastmeter in de dagelijkse praktijk. 

 

Lotte Keijsers

Lotte Keijsers is PhD student bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Zij is gezondheidswetenschapper en houdt zich bezig met de uitbreiding van de Ziektelastmeter, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met hartfalen. 

Annerika Gidding-Slok

Annerika Gidding-Slok is post-doc bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Ze is cum laude gepromoveerd op de ontwikkeling en evaluatie van de Ziektelastmeter COPD. Ze is nu projectleider op het project ‘eManager’.

Onno van Schayck

Onno van Schayck is hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de universiteit van Maastricht

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties over de Ziektelastmeter COPD:

 

Wetenschappelijke publicaties over de eManager: