Meld u aan voor ons nieuwste onderzoek

Deelnemers met COPD én hartfalen gezocht!

We zijn gestart met een nieuwe validatiestudie van de Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen. Met deze Ziektelastmeter kan de ervaren ziektelast van iemand gemeten en gevisualiseerd worden om zo gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren voor iemand met één of meerdere chronische aandoeningen. De Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen bleek al geschikt voor mensen met de aandoeningen COPD, astma, diabetes en hartfalen los van elkaar. Met dit onderzoek willen we bekijken of de Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen ook geschikt is voor mensen met COPD én hartfalen samen. 

We zijn op zoek naar deelnemers met COPD én hartfalen samen. Als u besluit mee te doen, zal u tweemaal een vragenlijst ontvangen. Meedoen is vrijwillig. 

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Laat via deze link uw contactgegevens bij ons achter. Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op om het onderzoek verder toe te lichten. 

We hopen dat u ons wilt helpen. Mocht u vragen of opmerkingen hebben, neem dan gerust contact met ons op. Telefonisch zijn we bereikbaar op 043 388 2836 en per e-mail via hag-ziektelastmeter@maastrichtuniversity.nl.

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Wat wordt er verder onderzocht?

De Ziektelastmeter is nu beschikbaar voor mensen met COPD. Maar er zijn meer chronische aandoeningen waarbij je ziektelast van kunt ervaren. Daarom zijn we hard bezig om de Ziektelastmeter beschikbaar te maken voor andere chronische aandoeningen. Hieronder een overzicht van welke ontwikkelingen er nu gaande zijn: 

 • Eerste uitbreiding voor mensen met COPD, astma, diabetes type 2 en/of hartfalen: De Ziektelastmeter voor Chronische aandoeningen is uitgebreid voor mensen met deze aandoeningen op basis van wat we weten uit wetenschappelijke literatuur, wat mensen zelf ervaren (interviews), en de expertise van experts uit het veld. Op dit moment wordt deze uitbreiding geëvalueerd in de eerstelijnszorg (huisartsenpraktijken) middels een zogenoemd gecontroleerd onderzoek. Hierin onderzoeken we wat het effect van het werken met de Ziektelastmeter is op hoe de zorg ervaren wordt door patiënten, en hoe de Ziektelastmeter hun kwaliteit van leven beïnvloedt. Ook evalueren we hoe zorgverleners het werken met de Ziektelastmeter ervaren middels interviews (een implementatieonderzoek), om ervoor te zorgen dat het zo goed mogelijk aansluit bij hun werkwijze. Deelnemen is nog mogelijk!
   
 • Een digitale coach voor thuis: Het grootste deel van de tijd wordt niet in de spreekkamer besteedt, maar thuis. Om mensen met chronische ziekten zo optimaal mogelijk te ondersteunen, wordt momenteel door TNO en de Universiteit van Twente een leefstijlcoach voor thuis ontwikkeld, genaamd: eSupporter. Afhankelijk van het gepersonaliseerde plan dat in de spreekkamer is opgesteld, meet eSupporter het gedrag en worden er motiverende coaching berichten gestuurd. De coaching berichten zijn gepersonaliseerd en wetenschappelijk getoetst. Met deze gepersonaliseerde coaching willen we een continue ondersteuning bieden aan mensen met chronische ziekten, met als doel een gezond leven en gezond blijven leven.
   
 • De Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen bij mensen met hartfalen: Omdat hartfalen een aandoening is die vaak behandeld wordt in het ziekenhuis, gaan we evalueren hoe het werken met de Ziektelastmeter in de tweedelijnszorg (ziekenhuizen) ervaren wordt. 
   
 • Uitbreiding voor mensen die behandeld worden voor CVRM: Vanuit het werkveld is er een grote vraag om de Ziektelastmeter beschikbaar te maken voor mensen die behandeld worden vanwege hun risico op het krijgen van hart- en vaatziekten (ook wel cardiovasculair risicomanagement, of CVRM, genoemd). Daarom gaan we middels interviews met zorgverleners en mensen die hiervoor behandeld worden inventariseren hoe de Ziektelastmeter er voor hun uit moet komen te zien. Wordt u behandeld vanwege uw risico op hart- en vaatziekten, of verleent u zorg aan mensen vanwege dit risico: dan leren we graag van uw ervaringen!
   
 • Uitbreiding voor mensen met artrose: Om de Ziektelastmeter nog breder toepasbaar te maken gaan we inventariseren hoe de Ziektelastmeter er uit moet komen te zien voor mensen met artrose. Ook hiervoor worden interviews uitgevoerd met mensen met artrose en hun zorgverleners. Hebt u zelf artrose of verleent u zorg aan mensen met artrose: dan leren we graag van uw ervaringen! 

De onderzoekers

Onderzoek - Ziektelastmeter

Esther Boudewijns

Esther Boudewijns is gepromoveerd bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Ze is epidemioloog en houdt zich bezig met de uitbreiding van de Ziektelastmeter COPD, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met astma en diabetes type 2.

D. Claessens | Maastricht University

Danny Claessens

Danny Claessens is PhD student bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Hij is basisarts en houdt zich bezig met de uitbreiding van de Ziektelastmeter COPD, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met astma en diabetes type 2. Ook zal hij zich gaan richten op de implementatie van de Ziektelastmeter in de dagelijkse praktijk. 

 

Lotte Keijsers

Lotte Keijsers is PhD student bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Zij is gezondheidswetenschapper en houdt zich bezig met de uitbreiding van de Ziektelastmeter, zodat deze ook gebruikt kan worden door mensen met hartfalen. 

Annerika Gidding-Slok

Annerika Gidding-Slok is post-doc bij de vakgroep Huisartsgeneeskunde aan de universiteit van Maastricht. Ze is cum laude gepromoveerd op de ontwikkeling en evaluatie van de Ziektelastmeter COPD. Ze is nu projectleider op het project ‘eManager’.

Onno van Schayck

Onno van Schayck is hoogleraar Preventieve Geneeskunde aan de universiteit van Maastricht

Publicaties

Wetenschappelijke publicaties over de Ziektelastmeter COPD:

 

Wetenschappelijke publicaties over de eManager: