Hoe werkt het?

Ziektelast is hoe u uw ziekte ervaart. De Ziektelastmeter is een instrument dat u kan helpen om meer inzicht te krijgen in de last die u ervaart van uw ziekte. De Ziektelastmeter helpt vervolgens om dat te bespreken met uw zorgverlener, en om doelen te maken om aan uw gezondheid te werken.

We leggen in verschillende stapjes uit hoe het werkt:

  1. Voordat u bij de zorgverlener komt, vult u een vragenlijst in. Deze vragenlijst bestaat uit 14 vragen. De vragen gaan over de last die u kunt ervaren van uw COPD, zoals vermoeidheid en kortademigheid
  2. De zorgverlener vult wat extra informatie over u in, bijvoorbeeld over uw longfunctie en gewicht
  3. Tijdens de afspraak met uw zorgverlener kunt u samen de resultaten uit de vragenlijst zien in een ballonnenplaatje. De groene ballonnen geven aan dat het op dat domein erg goed gaat. De rode ballonnen geven aan dat het nog niet zo goed gaat. Samen met de zorgverlener kunt u beslissen waar u graag aan wilt werken
  4. De zorgverlener kan op een ballon klikken. Er komen dan adviezen tevoorschijn
  5. Samen met de zorgverlener schrijft u een concreet persoonlijk doel op, zodat u thuis aan de slag kunt gaan om de de last van de ziekte te verminderen
  6. De volgende keer dat u bij de zorgverlener komt, kunt u weer de vragenlijst invullen. Omdat de ballonnen van de vorige keer grijs zijn geworden, kunt u goed zien of u bent verbeterd op dat domein

Hoe kan ik het gebruiken?

De Ziektelastmeter is nu alleen nog beschikbaar voor mensen met COPD.

De Ziektelastmeter zit gebouwd in het programma dat de huisarts op zijn computer heeft. Die programma’s worden ook wel Huisarts-informatie-systemen (HISsen) genoemd. U kunt aan uw zorgverlener vragen of hij/zij de Ziektelastmeter kan openen. Ook op sommige patiëntenportalen is de Ziektelastmeter COPD beschikbaar. Een patiëntenportaal geeft u toegang tot informatie uit uw zorgdossier. U kunt bij uw zorgverlener navragen of u hier gebruik van kunt maken.

Meehelpen onderzoek

Heeft u diabetes type 2? Dan zoeken we u om mee te helpen om de Ziektelastmeter uit te breiden!

Er is een vragenlijst ontwikkeld om de ziektelast van diabetes type 2 te meten. We willen onderzoeken of de vragenlijst betrouwbaar en valide is. Betrouwbaar betekent dat je nauwkeurig meet. Valide betekent dat je écht meet wat je wilt meten. We zoeken hiervoor mensen die twee keer vragenlijsten willen invullen. Het invullen van de vragenlijsten kost ongeveer 20 minuten en 3 minuten. De vragenlijsten moeten twee weken na elkaar ingevuld worden.

Als dank voor de tijd die u hierin stopt, maakt u kans op het winnen van een van de VVV-bonnen ter waarde van 10 euro. 

Bent u geïnteresseerd? Vul dan uw gegevens hieronder in. We nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.

Ik wil graag meedoen!

Laat hier uw naam, emailadres, en adres achter wanneer u graag benaderd wilt worden om mee te doen met dit onderzoek

Dank voor uw aanmelding!

De onderzoekers nemen spoedig contact met u op.