Hoe werkt het?

 

 

De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. De ziektelastmeter werkt in verschillende stappen. 

1. Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in

2. U vult extra informatie over de patiënt in, bijvoorbeeld de FEV1-waarden en het BMI

3. Hieruit volgt een lijst met scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren en hoogte aan welk domein aandacht verdient en op welke domeinen het relatief goed gaat

4. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan

5. U schrijft samen met de patiënt ook nog een persoonlijk behandeldoel op

 

Op deze wijze kan er een gerichte behandeling plaatsvinden met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.

Door de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken, zal de kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op, en inzicht in, de situatie.

De ziektelastmeter COPD is op initiatief van ‘PICASSO voor COPD’ en onder auspiciën toezicht van de Long Alliantie Nederland door de Universiteit van Maastricht ontwikkeld.

De Zorgstandaard COPD gaat uit van het begrip ziektelast. Met de komst van de ziektelastmeter COPD is hier een belangrijke stap gezet. Daarom is de ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD.

Waar verkrijgbaar?

In een aantal informatiesystemen is het al mogelijk om met de Ziektelastmeter COPD te werken.

Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.Wilt u de Ziektelastmeter COPD in uw dagelijkse werk gaan toepassen? Dat kan!

 

Ketenzorginformatiesysteem  

CareSharing

Beschikbaar via cBoards. Klik hier voor meer informatie

Portavita Health Management Platform

Klik hier voor meer informatie

HealthConnected

Te gebruiken voor zorgverleners en patiënten die geïncludeerd zijn in het COPD-zorgprogramma. Klik hier voor meer informatie

VitalHealth

Klik hier meer voor informatie

Huisartseninformatiesysteem  
NHGDoc Via NHGDoc kunnen de volgende HIS-gebruikers toegang krijgen tot de Ziektelastmeter COPD: OmniHis Scipio, CGM Huisarts, CGM WebHIS Zorgdossier, Promedico ASP, MicroHIS X, Bricks Huisarts. Klik hier voor meer informatie
Medicom Geïntegreerd in slimme protocollen, zie hier
Ziekenhuisinformatiesysteem  
Chipsoft (HiX) Klik hier voor meer informatie

Persoonlijke gezondheidsomgeving

 
MijnLuchtpuntApp De app is een zelfmanagement programma voor COPD-patiënten, waar de ziektelastmeter COPD in geïntegreerd is. Patiënten kunnen zelf de ziektelastmeter invullen. Ook kunnen zij zorgverleners toegang geven om de gegevens in te zien. Via www.mijnluchtpunt.nl is het voor patiënten mogelijk om de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken.
CuraVista

Patiënten kunnen thuis alles invullen en kunnen dit ook delen met hun zorgverleners. Klik hier voor toegang tot de ziektelastmeter

Pharmeon

Klik hier voor meer informatie

Sananet

De Ziektelastmeter is opgenomen in MijnCOPDcoach. Klik hier voor meer informatie.