Hoe werkt het?

De ziektelastmeter COPD is een gebruiksvriendelijk meetinstrument waarmee ziektelast op een eenvoudige, gebruiksvriendelijke en praktische manier kan worden aangegeven. De ziektelastmeter werkt in verschillende stappen. 

1. Om de ziektelast van de patiënt inzichtelijk te krijgen, vult de patiënt een vragenlijst in

2. U vult extra informatie over de patiënt in, bijvoorbeeld de FEV1-waarden en het BMI

3. Hieruit volgt een lijst met scores die door een computerprogramma worden weergegeven in een overzichtelijke grafiek met 11 ballonnen. Deze ballonnen geven elk een specifiek domein weer, bijvoorbeeld vermoeidheid en longaanvallen. Ook geven de ballonnen met behulp van kleuren en hoogte aan welk domein aandacht verdient en op welke domeinen het relatief goed gaat

4. Door te klikken op de ballonnen, verschijnt er een behandeladvies om mee aan de slag te gaan

5. U schrijft samen met de patiënt ook nog een persoonlijk behandeldoel op

 

Op deze wijze kan er een gerichte behandeling plaatsvinden met als doel de ziektelast van de patiënt te verlagen.

Door de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken, zal de kwaliteit van leven en ervaren kwaliteit van zorg van COPD-patiënten verbeteren. Dat blijkt uit onderzoek van de Universiteit Maastricht. De ziektelastmeter betrekt de patiënt meer bij zijn of haar behandeling en geeft zowel de patiënt als de behandelaar meer grip op, en inzicht in, de situatie.

De ziektelastmeter COPD is op initiatief van ‘PICASSO voor COPD’ en onder auspiciën toezicht van de Long Alliantie Nederland door de Universiteit van Maastricht ontwikkeld.

De Zorgstandaard COPD gaat uit van het begrip ziektelast. Met de komst van de ziektelastmeter COPD is hier een belangrijke stap gezet. Daarom is de ziektelastmeter COPD opgenomen in de Zorgstandaard COPD.

Waar verkrijgbaar?

In een aantal HIS- en KIS systemen is het al mogelijk om met de Ziektelastmeter COPD te werken.

Vraag uw leverancier naar de mogelijkheden.Wilt u de Ziektelastmeter COPD in uw dagelijkse werk gaan toepassen? Dat kan!

CareSharing De ziektelastmeter COPD is beschikbaar via cBoards. Klik HIER voor meer informatie. 
CuraVista

Patiënten kunnen thuis alles invullen en kunnen dit ook delen met hun zorgverleners. Er zijn nu ook vijf ziekenhuizen die via deze weg de ziektelastmeter COPD kunnen gebruiken: Fransiscus, Havenziekenhuis Rotterdam, Ikazia Rotterdam, Elkerliek, Bernhoven. Klik HIER voor meer informatie. PGO-leverancier CuraVista biedt via de volgende link online de ziektelastmeter aan.

MijnLuchtpuntApp

De app is een zelfmanagement programma voor COPD patiënten, waar de ziektelastmeter COPD in geïntegreerd is. Patiënten kunnen zelf de ziektelastmeter invullen. Ook kunnen zij zorgverleners toegang geven om de gegevens in te zien. Via www.mijnluchtpunt.nl is het voor patiënten mogelijk om de ziektelastmeter COPD te gaan gebruiken.

NHG-doc

Via NHG-doc kunnen de onderstaande HIS gebruikers toegang krijgen tot de Ziektelastmeter COPD. Nu al beschikbaar: MicroHIS X, CGM Huisarts, OmniHIS, Promedico-ASP, TetraHIS en Zorgdossier. Sluit hier een abonnement af om toegang te krijgen tot de COPD ziektelastmeter en profiteer ook van alle andere NHGDoc functionaliteiten.

Pharmeon

Pharmeon is de bouwer van patiëntportalen via web en app (www.uwzorgonline.nl) en maakt beveiligde koppelingen met medische informatie systemen. Neem contact op met Pharmeon via customerservices@pharmeon.nl voor meer informatie.

Porta vita Ziektelastmeter COPD beschikbaar binnen Portavita Health Management Platform. Klik HIER voor meer informatie.
Sananet

De Ziektelastmeter is opgenomen in MijnCOPDcoach. Klik HIER voor meer informatie.  

VIP Live (Calculus)

Losse functionaliteit binnen het virtuele KIS. Af te nemen als totale zorggroep. Planning: vanaf april beschikbaar. Kijk op: http://www.calculus.nl

HealthConnected

In HealthConnected is de ziektelastmeter COPD nu beschikbaar voor huisartsen en praktijkondersteuners die met dit ICT platform werken. De ziektelastmeter is in HealthConnected te gebruiken voor patiënten die geïncludeerd zijn in het COPD zorgprogramma. Kijk op: https://www.healthconnected.nl voor meer informatie over HealthConnected.