Laatste nieuws

Lees nu meer over de ontwikkeling van de Ziektelastmeter

Lees nu meer over de ontwikkeling van de Ziektelastmeter

29-01-2020

Het onderzoek naar de Ziektelastmeter werpt zijn vruchten af! Samen met ervaringsdeskundigen, huisartsen, longartsen, internisten, en vakexperts op het gebied van de zorg voor mensen met astma, COPD en diabetes hebben we samengewerkt om de Ziektelastmeter vorm te geven.
Misschien was u wel een van deze experts!? 
Alle stappen die gemaakt zijn in de ontwikkeling van de Ziektelastmeter hebben we opgeschreven en toegelicht. Ook hebben we beschreven hoe de Ziektelastmeter er uiteindelijk uit is komen te zien. Dit hebben we mogen publiceren in het Engelstalig wetenschappelijk tijdschrift BMC Family Practice

Hier kunt u (in het Engels) teruglezen hoe al deze stappen er uiteindelijk toe hebben geleid dat de Ziektelastmeter nu een feit is: 
https://bmcfampract.biomedcentral.com /articles/10.1186/s12875-019-1075-8

Iedereen die heeft meegeholpen aan dit onderzoek: zonder uw hulp was dit niet mogelijk geweest, bedankt!

Sluit
bericht

Wat helpt u of houdt u tegen om gezond te leven? Laat het ons weten!

Wat helpt u of houdt u tegen om gezond te leven? Laat het ons weten!

14-11-2019

Heeft u diabetes mellitus, COPD, astma of hartfalen en bent u 18 jaar of ouder? Dan kunt u ons helpen: vul eenmalig de vragenlijst in op www.e-supporter.nl
Hiermee onderzoeken we vanuit Universiteit Twente wat mensen helpt of tegenhoudt om gezond te leven. Met de resultaten van de vragenlijst ontwikkelen we een digitale coaching module voor mensen met chronische ziekten. Deze digitale coaching module helpt mensen om gezond te leven of gezond te blijven leven. Gezond leven kan er namelijk voor zorgen dat mensen minder last hebben van de ziekte en/of minder medicijnen nodig hebben. Kortom: het helpt u meer grip te hebben op uw ziekte.

Een coach voor thuis die op elk moment klaar staat om je te ondersteunen!

Klik hier voor meer informatie en voor het invullen van de vragenlijst: www.e-supporter.nl

  • Voornamelijk meerkeuze vragen
  • Invullen duurt ± 20 minuten
  • De resultaten worden anoniem verwerkt

Sluit
bericht

Ziektelastmeter Chronische Aandoeningen: van start!

Ziektelastmeter Chronische Aandoeningen: van start!

17-10-2019

Binnenkort starten we met een effectiviteits- en implementatieonderzoek van de Ziektelastmeter voor Chronische Aandoeningen. Met deze Ziektelastmeter kan de ervaren ziektelast van iemand gemeten en gevisualiseerd worden om zo gepersonaliseerde zorg te kunnen leveren voor iemand met één of meerdere chronische aandoeningen.

We zijn op zoek naar huisartsen en/of praktijkondersteuners die geïnteresseerd zijn in deelname aan een gecontroleerd onderzoek naar de effectiviteit van de Ziektelastmeter, van 1 oktober 2019 (inclusie tot 1 april 2020) tot en met 1 oktober 2021. Praktijken die deel kunnen nemen aan de interventiegroep zijn praktijken die gebruik maken van MicroHis. Het maakt daarbij niet uit of u al gebruik hebt gemaakt van de Ziektelastmeter voor COPD. Praktijken die deel kunnen nemen aan de controlegroep zijn praktijken die de Ziektelastmeter voor COPD niet gebruiken, en hier ook nog niet mee hebben gewerkt. In de studie worden totaal 60 huisartsenpraktijken geïncludeerd.

Wat verwachten we van de deelnemende praktijken? 
-    Werven van 5 tot 10 patiënten, met astma, COPD, diabetes mellitus type 2 en/of hartfalen.
-    Controlepraktijk: reguliere zorg blijven geven
-    Interventie: gebruik van de Ziektelastmeter bij elke controle-afspraak
-    Het invullen van een korte vragenlijst 

Wilt u zich aanmelden of wilt u meer informatie? Ga dan naar www.ziektelastmeter.nl en vul uw gegevens in. Wij nemen dan zo snel mogelijk telefonisch contact met u op om het onderzoek verder toe te lichten. 

Alvast hartelijk dank voor uw hulp!

Sluit
bericht


Partners